Övriga förtroendevalda

Övriga förtroende väljs av årstinget, Samfundets högsta beslutande organ.

Granskare
Granskarna fungerar som revisorer och ska granska det ekonomiska arbetet och den övriga verksamheten i Samfundet Forn Sed.
Ekonomisk granskare: Ann Vulykh
Verksamhetsgranskare: Jorunn Carin Steiner

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att till årstinget ta fram ett förslag på rådets sammansättning, föreslå granskare samt en ny valberedning. 
Valberedningen består av Per Lundberg och Henrik Hallgren

Fler förtroendevalda finner du på sidan kontaktpersoner.