Övriga förtroendevalda

Övriga förtroende väljs av årstinget, Samfundets högsta beslutande organ.

Granskare
Granskarna fungerar som revisorer och ska granska det ekonomiska arbetet och den övriga verksamheten i Samfundet Forn Sed.
Ekonomisk granskare: Ann Vulykh och Lars Goldammer
Verksamhetsgranskare: Henrik Hallgren

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att till årstinget ta fram ett förslag på rådets sammansättning, föreslå granskare samt en ny valberedning. 
Valberedningen består av Ann Vulykh och Ann Lindholm-Svensson

Fler förtroendevalda finner du på sidan kontaktpersoner.