Samfundet

Samfundet Forn Sed är ett registrerat trossamfund för utövare av nordisk naturreligion.

Vi hämtar vår inspiration från skandinaviska förkristna traditioner, anpassade till vår tid och våra förutsättningar.

Samfundet Forn Sed Sverige är ett samfund för norrön hednisk tro och sed. Denna religion har många namn. Ibland kallas den för asatro, många föredrar begreppet forn sed.