Resurser

Den mesta av aktiviteter som sker i Samfundet Forn Sed ligger på blotlagen och det som gydjor/godar eller enskilda medlemmar annordnar. För att få information så kan du kontakta de som bor i samma godeord som dig. 
Eller du kan kontakta en gydja eller gode.

Vi har även en grupp för medlemmar via Facebook. Är du medlem och vill gå med i den gruppen så kontakta registeransvarige, Per Lundberg via kontaktsidan