Jordens ande

Om nordisk naturreligion

Jordens ande finns nu som ljudbok! Kan hittas på Storytel.


Naturreligion innebär ett uråldrigt sätt att leva där Jorden ses som helig och dess olika livsformer behandlas med respekt. Den sätter människan som en del i ett större sammanhang.
 
Så skriver Henrik Hallgren i sin bok Jordens ande: Om nordisk naturreligion.
 
Forn sed är namnet på den nordiska naturreligionen. Den går även under namn som asatro eller hedendom. Henrik Hallgren ger i boken en personlig och initierad inblick i den forna seden och hur den utövas av hedningar idag. 

 
Många människor söker sig till skogen eller havet för att finna stöd vid livskriser eller bara för att finna lugn, ro och kraft. Det är vanligt förekommande att människor beskriver att de har andliga upplevelser vid naturvistelser. Naturen upplevs som ett heligt rum. Även det faktum att vi lever i en tid av ekologisk kris har gjort att naturreligionen fått en särskild lockelse och en brännande aktualitet.  

Forn sed är namnet på den nordiska naturreligionen. Den går även under namn som asatro eller hedendom. Det är en andlighet med gamla rötter och den syftar till att återupprätta ett liv i balans med naturen och dess makter. Innan kristendomen kom till Skandinavien mötte människorna sina gudar i heliga lundar, i strömmande forsar, på bergstoppar och bland sädesfälten. Åskan, solen och jorden sågs som synliga manifestationer av osynliga makter; som gudomliga, levande väsen.

De senaste årtiondena har rörelser vuxit fram som medvetet vill verka för den nordiska naturreligionen som ett andligt alternativ i dagens samhälle.

Henrik Hallgren, f. 1973, är gode (hednisk präst) i Samfundet Forn Sed Sverige, ett trossamfund för nordisk naturreligion. Han har en magisterexamen i arkeologi från Göteborgs Universitet och håller utbildningar och kurser i ekopsykologi. Han är engagerad i miljöaktivism sedan många år tillbaka och gav 2009 ut boken Det gröna skiftet, en bok om ekofilosofi och ekologism.
 
Boken Jordens ande rymmer essäer och texter som tillkommit under flera år. De allra flesta är baserade på manus till radioinslag som sändes i programmet ”Vid dagens början” i Sveriges Radio P1 mellan åren 2007 och 2014. Andra texter har tillkommit som blogginlägg på Samfundet Forn Sed Sveriges hemsida. Författaren har tagit texterna som utgångspunkt men har delvis skrivit om dem och anpassat dem så att de skall passa bokens upplägg och så som han idag förstår den forna seden. Flera texter i boken är helt nyskrivna.
 
Jordens ande riktar sig inte enbart till personer som själva kallar sig hedningar eller asatroende. Författaren menar att den forna seden är ett andligt arv som kan inspirera oss på många olika sätt. Den uppenbarar skikt av tillvaron som ofta går förlorade i ett samhälle inriktat på snabbhet, effektivitet och rationalitet. Den berör en sida av verkligheten, en mytisk och osynlig sida, som många har en längtan efter, oavsett vad man tror eller inte tror i religiöst hänseende.

Boken ges ut av Mimers Källas förlag, Samfundet Forn Sed Sveriges eget förlag för hednisk litteratur.

Jordens ande finns att beställa hos bla VulkanBokus och Adlibris.

Författare: Henrik Hallgren
Format: 140 sidor, storpocket
ISBN: 978-91-978829-5-8

För mer information, porträtt- och omslagsbilder, recensionsexemplar och intervjubokning, kontakta: henrik.hallgren@samfundetfornsed.se