Almanackor

Mimers Källas Förlag har gett ut flera almanackor.

Hednisk almanacka 2023

Hednisk almanacka 2023 innehåller informativa texter om respektive månad, om olika blot, gudar och makter, samt tolv fantastiska konstverk av konstnären Ludvig Levin (@luddefluff på Instagram och @levin_ludvig på Twitter).

Svenska och engelska texter.

Asatru calendar 2023 contains informative texts about each month, about different blots, gods and powers, as well as twelve fantastic works of art by the artist Ludvig Levin (@luddefluff on Instagram and @levin_ludvig on Twitter).

Finns att köpa i Samfundsboden.

Illustrationer: Ludvig Levin.
Illustration baksida: Ludvig Levin och Beatrice Håkansson.
Texter: Linda Stiernberg och Ludvig Levin.
Översättning: Per Lundberg och Ethan Stark.
Redaktör och ansvarig utgivare: Bruse Persson.
ISBN: 978-91-985538-1-9
Produktion: Ateljé Hunting Flower AB, Stockholm 2022
© 2022 Mimers Källas Förlag

Hednisk almanacka 2022

Hednisk almanacka 2022 innehåller informativa texter om respektive månad, om olika blot, gudar och makter, samt fantastiska konstverk av konstnären Stor-Thomas (@xoziii på Instagram).

Svenska och engelska texter.

Asatru calendar  2022 contains informative texts about each month, about different blots, gods and powers, as well as fantastic works of art by the artist Stor-Thomas (@xoziii on Instagram).

Finns att köpa i Samfundsboden.

Illustrationer: Stor-Thomas, Alexander Bågenholm.
Redaktion: Linda Stiernberg och Bruse Persson.
Översättning: Per Lundberg och Ethan Stark.
Ansvarig utgivare: Bruse Persson.
ISBN: 978-91-978829-9-6
Produktion: Ateljé Hunting Flower AB, Stockholm 2021
© 2021 Mimers Källas Förlag

Hednisk almanacka 2021

Hednisk almacka 2021 innehåller informativa texter om respektive månad, om olika blot,  gudar och makter, samt illustrerade med bilder från medlemmar i Samfundet Forn Sed.

Nu även med engelska texter.

Illustrationer: Alex Lindmark, Linda Stiernberg, Emma Hernejärvi, Ann Lindholm-Svensson, Tobias Markusson, Beatrice Posner, Linnea Weibull, Alexander Bågenholm.
Redaktion: Linda Stiernberg och Bruse Persson.
Ansvarig utgivare: Bruse Persson.
ISBN: 978-91-978829-8-9
Produktion: Ateljé Hunting Flower AB, Stockholm 2020
© 2020 Mimers Källas Förlag

Hednisk almanacka 2019

Under 2019 fyller Samfundet Forn Sed 25 år samtidigt som vi detta år genomför det 20:e vårblotet i Gamla Uppsala, vilket vi hållit oavbrutet sedan millennieskiftet. Detta ska vi fira såklart, bland annat med att Samfundets förlag Mimers Källas Förlag ger ut denna hedniska almanacka med välkända och kära illustrationer.

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, då under namnet Sveriges Asatrosamfund. Vårt nya namn Samfundet Forn Sed Sverige antogs på årstinget våren 2010, och sedan 2007 är vi ett registrerat trossamfund.

Illustrationer: Alexander Bågenholm.
Redaktion: Emma Hernejärvi, Linda Stiernberg, Edward Rosén och Bruse Persson.
Ansvarig utgivare: Bruse Persson.
ISBN: 978-91-978829-6-5
Produktion: Ateljé Hunting Flower AB, Stockholm 2018
© 2018 Mimers Källas Förlag

Hednisk kalender 2014

Hednisk kalender gavs 2014 ut får tredje året och det var en väggkalender full med vackra bilder på temat gudastöttor.

Hednisk kalender 2013

2013 var kalender en fullmatat fotokalender med bilder från blot, altare och andra hedniska motiv tagna av samfundets medlemmar.

Hednisk kalender 2012

Kalendern är ett samarbete mellan två mytologiskt kunniga hedningar som 
tyckte att det saknades något i den ordinarie årskalendern. Markus Skogsberg 
står för ide, research och text och Alexander Bågenholm för formgivning och illustration. 

Illustrationer: Alexander Bågenholm.
Text: Räv Martin Skogsberg
ISBN: 978-91-978829-2-7