Mimers Källas Förlag

Mimers Källas Förlag logga

Mimers Källas Förlag drivs av Samfundet med syfte att ge ut högkvalitativ litteratur om och kring hedendom.

Hittills har flera publikationer utgivits:Almanackor

Hittils har flera almanackor givits ut:

  • Hednisk kalender 2012
  • Hednisk kalender 2013
  • Hednisk kalender 2014
  • Hednisk almanacka 2019
  • Hednisk almanacka 2021
  • Hednisk almanacka 2022


Radioprogram
Vid dagens början är ett radioprogram i Sveriges Radios P1 där hittills tre av Samfundet Forn Sed Sveriges ordförande medverkat. Vissa av programmen går att lyssna på programmets hemsida, en tid efter de sänts.

Medlemstidning
Med snarlikt namn ger vi ut medlemstidningen Mimers Källa. Äldre nummer av medlemstidningen finns att läsa.

Kontakt
Kontakt med Mimers Källas Förlag sker via ordförande.