Mimers Källas Förlag

Mimers Källas Förlag drivs av Samfundet med syfte att ge ut högkvalitativ litteratur om och kring hedendom.

Hittills har fem publikationer utgivits:


Radioprogram
Vid dagens början är ett radioprogram i Sveriges Radios P1 där hittills tre av Samfundet Forn Sed Sveriges ordförande medverkat. Vissa av programmen går att lyssna på programmets hemsida, en tid efter de sänts.

Medlemstidning
Med snarlikt namn ger vi ut medlemstidningen Mimers Källa. Äldre nummer av medlemstidningen finns att läsa.

Kontakt med Mimers Källas Förlag sker via rådet.