Medlemstidningen Mimers Källa

Flera nummer av medlemstidningen mimers Källa

Samfundet Forn Sed Sveriges medlemstidning

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, då under namnet Sveriges Asatrosamfund, hade sitt första riktiga årsting 1995, och 1996 var det dags för en medlemstidning – Mimers Källa. Tidningen går ut till alla medlemmar som betalat årsavgift, och utkommer med cirka två nummer per år.

Om du vill medverka i Mimers Källa, kanske med en artikel, en dikt, en berättelse, en illustration eller ett foto - eller kanske hjälpa till med praktiska ting som distributionen av tidningen - hör av dig till vår redaktion.

Chefredaktör: Sandra Lindholm-Svensson - mimers.kalla@samfundetfornsed.se

Utgivningsplan

nummer manusstopp utgivning
Nr 46 - 2022 1 maj 2022 juni 2022
Nr 47 - 2022 31 oktober 2022 december 2022

Utgivningsplanen kan ändras med kort varsel.

Nu kan du läsa äldre nummer av Mimers Källa som bläddringsbara digitala tidningar. Numren läggs ut med ungefär ett års fördröjning.

Prenumeration
Kontakta ordförande om du vill prenumerera på Mimers Källa utan att vara medlem.

Annonser
Kontakta redaktören om du vill annonsera i Mimers Källa.