Vårblotet 2023

Återigen fick vi tillsammans fira våren och Sunnas återkomst söndagen den 9 april 2023 då vi tillsammans genomförde det 24:e vårblotet i Gamla Uppsala. 

Det kom mycket folk i det fina vårvädret, Sunna värmde liksom alla närvarande makter och människor som uppskattades vara runt 200 men det är svårt att beräkna i den härliga rörliga folkmängd som var med och hyllade och gladdes i vårens makter. 

Mjödet på blotet var bryggt av Mjödhamnen och kom till blotet från Mjödnörd. Tack.

Nedan bilder tagna av flera fotografer som gett Samfundet tillstånd att publicera dom.

Bilder av Carl Johan Rehbinder