Vårblotet 2024

Vårblotsdagen var tidig denna gång, söndagen den 31 mars 2024 då vi tillsammans genomförde det 25:e vårblotet i Gamla Uppsala.  
Det var något speciellt detta året nämligen sejd, bland den äldsta nordiska magiformen som vi känner till. 
Sylvia Hild, gydja och sejdkvinna Samfundet(bild 17), introducerade alla i grunderna i denna hjällesittning och sejd. 

Mjödet på blotet var bryggt av Mjödhamnen och kom till blotet från Mjödbaren. Tack från Makter och människor för det goda mjödet! 

 

Bilder av Carl Johan Rehbinder