Jubileumshelgen 2019

Blot gille och ting

I häftet Forn Sed i Nutid som alla nya medlemmar får, men som även finns att köpa i samfundsboden, omnämns seden som en pall med tre ben, där benen representerar blot, gille och ting. Under påskhelgen våren 2019 fick vi alla delar i seden med anledning av att Samfundet fyller 25 år under 2019.

Blot
Söndagen den 21 april 2019 genomförde vi det 20:e vårblotet i Gamla Uppsala där uppåt 300 personer deltog vilket är ett ordentligt rekord. För första gången fick vi även bevittna en vigning av en ny gode. 
Se bilderna från vårblotet.
 
Gille
På kvällen hade vi ett stort jubileumsgille i Odingsborg. Vi hade bjudit in flera europeiska hedniska samfund och det kom medlemmar från tyska Eldaring, norska Bifrost och finska Karhun Kansa. Vi var lite över 60 personer som umgicks, åt och drack, lyssnade på Vendelkorps drängar, delade ut hedersomnämnande, lämnade över gåvor, dansade och höll tal. 
Se bilderna från gillet.

Ting 
Dagen efter gemomförde vi årstinget, vilket är Samfundets gösta beslutande organ, där bland annat ett nytt råd valdes, men även flera funktionärer.
Se bilderna från tinget.

Samfundet Forn Sed 1994-2019
Sed: blot gille ting