Årstinget 2019

Årstinget är Samfundets högsta beslutande organ. Dagen efter det välbesökta vårblotet i Gamla Uppsala, måndagen den 22 april, valdes bland annat ett nytt råd, förutom alla andra allehanda val. Se en närmare presentation med bilder av rådets medlemmar på rådets sida.

Tingsordförande var Emma och tingssekreterare Beatrice.

Bilder tagna av Emma och Bruse.