Filmer från Stora Vårbloten vid Högarna Gamla Uppsala

Sedan år 2000 har sedvandrare/hedningar hållt Vårblot vid gravhögarna i Gamla Uppsala. Vårbloten startades av Carl Johan Rehbinder och sker vid påsken för att driva årshjulet fram till vår och fruktsamhet. 

Under årens lopp så har formen utvecklats och mängden som samlas till blot varierat. Allt från en handfull hedningar, som under pandemin till måhända en av modern tids största uttalade blot med cirka 300 människor. 

Många filmar och delar i socialmedia. Här är länkar till flera av dessa:

#vårblot #storavarblotet
 

Stora Vårblotet 9 april, 2023

Två filmer, en av medlem från Tyskland.

Av resekanalen Three Star Vagabond med kommentare, historik, intervjuer på engelska.

Survive the Jive 2016

Kortare film från Vårblotet 27 mars, 2016

Vårblot och intrevjuer 2018

Film med intervjuer med Henrik Hallgren och Per Lundberg som är gjord av Lets talk religion
 

Vårblot i Uppsala 2014

En lite längre film från vårblotet 2014. 

Vårblot 2012 - Skålar

En kortare film med skålande från Vårblotet 2012

Tysk film från 25 år jubileet för Forn Sed Sverige, 2019

Från tyska medlemmars rese V-log. Blotet börjar ca 2 min in i filmen. 2 april, 2019

Vårblot 2012 - Skådespel

Kortare film med heliga "spektaklet" med fokus på Frejs friande till Gerd och samspel med hennes pappa, tursen Gyme.