Betala Årsavgift

Samfundets ekonomi är helt beroende av medlemmarnas ekonomiska stöd i form av årsavgift som är 250 kronor per kalenderår, 50 kronor för familjemedlemmar.

Betald årsavgift ger dig som medlem rätt att delta i Samfundets aktiviteter, rösta på årstinget, erhålla tidskriften Mimers Källa och söka ekonomiskt stöd för aktiviteter.

Boende i utlandet
På grund av merkostnaden för utskick av bland annat medlemstidningen Mimers Källa osv, så är årsavgiften för utlandsboende 300 kronor.

Det står i stadgarna:
§7. Medlemmars skyldigheter
Medlemmar är skyldiga att avlägga de avgifter och följa de beslut som fattas av rådet och årstinget. Vidare är medlemmar skyldiga vid utövaandet av seden iakta Samfundets stadgar.


Du som är medlem kan själv ta initiativ till att betala din årsavgift till vårt trossamfund. Gör det via plusgiro 51 91 25-9  eller med Swish till nummer: 123 219 51 54. Skriv ditt namn som meddelande, så vi kan lätt hitta dig i registret.

Om du inte betalar årsavgiften kvarstår du ändå som medlem hela livet ut, tills du aktivt meddelar oss din önskan om uträde.

Varför betala årsavgiften?

Du som betalar årsavgiften får medlemstidningen Mimers Källa hemskickad – antingen som tryckt tidning, eller som en pdf via epost. Dessutom har bara betalande medlemmar rösträtt på årstinget och därför möjlighet att påverka.

Som betalande medlem har du också rabatt på vissa arrangemang som kostar. För en aktiv medlem kan det alltså löna sig att vara betalande medlem.

Som betalande medlem har du också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för samfundsaktiviteter. Det kan exempelvis vara kurser, blot eller resor till andra samfund.

Som betalande medlem får du rabatt på livstegsceremonier och rådgivande samtal med gode eller gydja.

Det är de konkreta personliga fördelarna med att vara betalande medlem. Men lika mycket handlar det om att stödja samfundet.

Genom att få in årsavgifter får samfundet bättre möjligheter att skapa förutsättningar för utövande av sed. På sikt har vi en förhoppning om att kunna skaffa en egen gillessal med tillhörande mark som medlemmarna ska kunna använda. Liknande projekt kan dyka upp på olika håll i landet.

Genom att stödja ditt Samfundet ekonomiskt ger du ett stöd till seden och våra värderingar. Det finns andra hedniska samfund i Sverige som gärna tar utrymme i medier. Genom att vara betalande medlem i ditt Samfundet ger du möjlighet för samfundet att vara en starkare röst inom och utom den hedniska sfären.

Årsavgift 2021
Medlem: 250 kronor
Familjemedlem: 50 kronor
Minderårig: 0 kronor
Utlandsmedlem: 300 kronor

Plusgiro: 51 91 25-9
Swish: 123 219 51 54

Swisha årsavgiften