Hednisk begravningsönskan

Fä dör 
Fränder dör 
själv dör du ock en dag 
Ett vet jag som inte dör 
minnet av den döde
 

 
Att känna till hur den anhörige hade önskat sig begravningen sparar många svåra beslut för de efterlevande. 

Samfundet Forn Sed har tagit fram blanketten hednisk begravningsönskan.
 
Din begravningsönskan fyller du i och lämnar till dina anhöriga. Det är dina anhöriga som primärt för och planerar begravningen och myndigheter kontaktar anhöriga. Därmed är det viktigt att du informerar dina anhöriga både att du har en begravningsönskan och var den finns att hitta vid ditt eventuella frånfälle. 

I din begravningsönskan kan du även tar du ställning till om du önskar att blot eller minneshögtid hålls av Samfundet efter din bortgång. Även andra önskemål kan fyllas i.  
 
Du kan även fylla i om du önskar att din dödsruna eller inbjudan till din begravning ska finnas med i Samfundets nyhetsbrev eller tidning. 
 
Begravningsönskan laddar du enkelt ner här eller kontaktar oss så skickar vi den via vanlig post. Samfundet kan inte garantera att det finns godar eller gydjor lediga för att hålla i begravningen. I så fall kan minnesstund hållas vid senare tillfälle.  

En kopia av blanketten skickas till Medlemsansvarie

Samfundet Forn Sed Sverige
c/o Elena Zetterman
Fahlgrensgatan 10B
652 19 Karlstad
 .