Hednisk begravningsönskan

Fä dör 
Fränder dör 
själv dör du ock en dag 
Ett vet jag som inte dör 
minnet av den döde
 

 
Att känna till hur den anhörige hade önskat sig begravningen sparar många svåra beslut för de efterlevande. 

Samfundet Forn Sed har tagit fram blanketten hednisk begravningsönskan.
 
Din begravningsönskan fyller du i och lämnar till dina anhöriga. Här tar du ställning till om du önskar att blot eller minneshögtid hålls av Samfundet efter din bortgång. Även andra önskemål kan fyllas i.  
 
Du kan även fylla i om du önskar att din dödsruna eller inbjudan till din begravning ska finnas med i Samfundets nyhetsbrev eller tidning. 
 
Begravningsönskan laddar du enkelt ner här eller kontaktar oss så skickar vi den via vanlig post. Samfundet kan inte garantera att det finns godar eller gydjor lediga för att hålla i begravningen. I så fall kan minnesstund hållas vid senare tillfälle.  
 .