Kontaktpersoner

Rådet, allmänt

Ordförande: Bruse LF Persson - bruse.persson@samfundetfornsed.se - 070-552 18 34
Riksgode: Per Lundberg - per.lundberg@samfundetfornsed.se - 073-390 86 81

Ritualer, ceremonier och blot

Riksgode: Per Lundberg - per.lundberg@samfundetfornsed.se - 073-390 86 81
Riksgydja: Linda Stiernberg - linda.stiernberg@samfundetfornsed.se - 070-238 06 72

Mediakoordinator

Mediakontakt: Lucas Ericson - 072-221 82 57
(var vänlig kontakta enbart Lucas i första hand, utan kopior till någon annan)

Mimers Källa

Chefredaktör: Sandra Lindholm-Svensson

Medlemsregister

Medlemsansvarig: Elena Zetterman

Webfrågor

Webmaster, text och information: Bruse Persson

HBTQ+-frågor

HBTQ+-kontaktperson: Emma Hernejärvi

Internationell kontakt

Internationella kontakter: Per Lundberg