Forn sed i samhället

Hur ser samfundet på jämställdhet?
Allas lika värde är viktigt för oss, som det står i värdegrunden. Jämställdhet mellan könen är en självklarhet. Det gäller både bland människor och makterna. Människor oavsett kön kan leda blot, sejda, hjälpa till i det allmänna föreningsarbetet och göra allt annat inom seden. Det är viktigare vad du gör än vem du är eller vilket kön du föddes som. 

I Snorres Edda, i sagan om Gylfe, vers 20, står det ’Asynjorna är inte mindre heliga eller kraftfulla’ (än asarna). 
 

Vad är samfundets inställning till HBT?
Allas lika värde är viktigt för oss, som det står i värdegrunden. Det inkluderar absolut hbt. Det skulle vara viktigt för oss även om det inte stod något om det i de gamla berättelserna, men det finns några myter som kan lyftas upp:

I sagorna berättas om hur Loke förvandlar sig till ett sto (hon-häst alltså) och det är han som föreslår att Tor ska klä sig i Frejas kläder för att få tillbaka hammaren. Själv klär han sig i kvinnokläder utan problem i samma berättelse. Oden lärde sig sejda av Freja, och bryr sig inte om det ansågs omanligt. Ymer, av vars kropp världen skapades, anses av många hedningar vara flerkönad eller kanske inte ha något kön alls. Vi kan också utläsa vissa antydningar om att Oden och Loke har varit samman och betytt mer för varandra än vänner. 

Också här är det alltså viktigare vad du gör än vem du är, vem du älskar eller vilket kön du föddes som.
 

Hur ser samfundet på ålder och på handikapp?
Allas lika värde är viktigt för oss, som det står i värdegrunden. Det inkluderar även ålder och eventuella fysiska eller psykiska begränsningar. Om du är under 18 år behöver du en förmyndares godkännande för att bli medlem i Samfundet. Vissa blot hålls på platser som det kan vara svårt att ta sig till, men ta kontakt med den som ordnar blotet innan om du har frågor om det.

Detta skulle vara viktigt för oss även om det inte stod något om det i de gamla berättelserna, men i Havamal finns det en vers som kan lyftas upp:
 

Vers nr 71, Brages översättning
Den halte rider häst
den handen mist, blir herde
den döve duger i strid
Blind är bättre
än att bränd vara
ej av någon nytta är liket


Vi tolkar gärna denna vers som ”ge inte upp, du behövs i vårt samhälle, du liksom alla, duger”. 
 

Kan vi gifta oss i Samfundet Forn Sed Sverige?
Det går utmärkt att få hjälp med en religiös vigselceremoni från våra gydjor och godar, däremot kan vi inte erbjuda juridiskt bindande vigslar. Vi anser att den juridiska sidan av vigslar bör skötas av staten och inte av religiösa samfund. 

Vi erbjuder att hålla i vigsel för två eller fler personer, av olika eller samma kön. Det som är viktigt är samtycke och jämlikhet mellan alla parter som vigs. 

Läs mer om livstegsriter

 

Finns det några missuppfattningar om ert samfund?
Ja, det finns fördomarna om oss, fördomar som inte riktigt går ihop, till exempel att vi vore högerextrema, vänstervridna hippies som låtsas vara vikingar. Det beror helt på vem du frågar!

En vanlig fördom mot hedningar är att detta inte är någon riktig religion eller andlighet. Vissa tror att vi "lajvar vikingar", är rekreationister som vill återskapa vikingatidens kultur, eller att vi är vikingafantaster som låtsas tro på "vikingagudar". Många har svårt att föreställa sig att det finns människor som tar detta på allvar, och tror inte att det existerar några hedningar/asatroende överhuvudtaget. Även många bildade, vänliga människor brukar bli förvånade över att vi finns. Såklart kan man vara både lajvare och rekreationist samtidigt som man är hedning, skillnaden kanske kan förklaras förenklat med att seden lever vi alltid i, oavsett vilka kläder vi bär eller var vi är någonstans medan det lajvaren och rekreationisten lever den under viss tid till exempel under ett läger eller på träffar. 

Andra fördomar är att vi vore nazister/rasister. Den fördomen beror på att högerextrema grupper ibland använder sig av fornnordiska symboler, tillexempel runor, på sina flaggor och hemsidor. En del extremister och terrorister har öppet hyllat Oden, andra grupper använder Oden i sitt namn. Varför nazister och rasister väljer att använda dessa symboler är svårt för oss hedningar att förstå, vi ser vår sed som öppen och tolerant. Grunden i de fornnordiska berättelserna är alltings släktskap och hur allting hör ihop. Trots krig och osämja så är något som ofta förekommer i berättelserna samarbete och äktenskap mellan olika grupper av gudar och jättar. Det går alltså inte att härleda en rasistisk syn från asatron.  

Orsaken till att de nazistiska och rasistiska rörelserna väljer asatron som sitt sätt att utrycka sig är antagligen för att de försöker skapa en ”vi-känsla” genom att söka efter "det ursprungliga". De behöver något som, förutom sitt ogillande mot andra, kan ge dem en känsla av tillhörighet, och då blir de lätt förtjusta i nordisk mytologi. Vi ska också komma ihåg att Sverige under 1800-talet använde sig av de fornnordiska myterna för att skapa en djupare samhörighet och känsla för nationen Sverige. Medlemmar i det Götiska förbundet var några av dem som gärna hyllade ett påhittat ”svenskt vikingaideal”. 
Samfundet Forn Sed uppfattar inte alls vår sed som asatron uppfattades på 1800- och tidiga 1900-talet, och vi tycker det är väldigt sorgligt att de gudar vi vänder oss till och de tecken vi använder smutsas ned av personer som vill andra ont.

Gudarna, symbolerna, runorna och torshammaren tillhör inte någon enskild grupp utan de tillhör alla. Vi uppmuntrar våra medlemmar och andra att bära dessa tecken så att de förknippas med seden istället för med de nazistiska och rasistiska grupperna. 

Vår värdegrund är mycket tydlig, vi är ett inkluderande samfund vilket innebär att nazister och rasister inte är välkomna hos oss.

Den sista stereotypen är nog att vi alla är "trädkramande hippies", vänsterfolk och anarkister. Såklart har vi några sådana medlemmar också, men långt ifrån alla.  Vi är politiskt obundna och ställer aldrig fråga om vilken politisk tillhörighet medlemmar har, eller vad de röstar på. Alla politiska inriktningar är välkomna, enda restriktionen är att man som medlem följer värdegrunden.