Filosofiska frågor

Filosofiska frågor som besvarats av riksgydjan år 2020.
 

Anser ni att människan är god eller ond?
En filosofisk fråga som säkert besvaras olika beroende på vem som tillfrågas. Jag anser att det inte finns något som är utpekat och förevigt "gott" eller "ont". Det finns goda handlingar (sådana handlingar som gör det bättre för andra och naturen) och onda handlingar (sådana handlingar som skadar oss själva, andra eller naturen). Vi människor väljer hur vi lever, och vi hedningar strävar att leva med heder i ett inkluderande samhället.
 

Har vi människor fri vilja?
Svår fråga. Jag tror vi har fri vilja, samtidigt som många av de gamla sagorna berättar om ödet och Nornornas väv. Nornorna är ödesgudinnorna som fäster människornas liv liksom trådar i en väv. Allas, och världens, öde kallas Urds väv.

Jag ger några exempel på hur man kan tänka om ödet:

  • Om vi tänker på Nornorna: den äldsta heter Urd - vilket kan representera det som varit. Den andra heter Verdandi vilket är nutiden, den tredje heter Skuld vilket är framtiden. Du kan jämföra Urd med de gener vi har, och Verdandi med den miljö vi lever i. Skuld representerar då hur vårt arv och vår miljö påverkar vilken vi blir i vår framtid.
  • Ödet kan också ses som en lerklump ur vilket vi själva skapar vår framtid. Vi har den lera vi har att fått - det kan man inte göra så mycket åt, men du väljer själv vad du skapar av den. Ett liknande sätt att se på ödet är att jämföra livet med en väv. Varpen som är uppspänd kan vi inte göra något åt, den ger ramen för hur livet blir. Men inslagen och mönstren som vi skapar med dem, det bestämmer vi själva.
  • Kanske kan ödet också vara vissa händelser som kommer hända oavsett vad, men hur vi möter dessa händelser kan bli olika. Tänk på vattendrag som du behöver ta dig över, samma vattendrag ser olika ut på olika platser. Beroende på vilken stig du valt möter du vattendraget antingen som en bäck eller som en fors. 

Varför sattes vi just här på vår värld?
Våra sagor berättar att tre gudar fann de två första människorna liggandes som trästycken, utan värme - utan vilja – utan färg. De gav oss detta. Kanske kan man säga att de väckte oss - gjorde oss medvetna varelser. Men ingen förklaring ges till varför vi blev till just här. Eller vad vårt kollektiva öde är (varför vi människor finns). Vi behöver alla skapa vår egen mening i livet. Kanske kan det vara att vara meningsfull för andra, leva med heder, ha roligt, må bra i sig själv och bygga ett samhälle som vi alla mår bra av att leva i. 
 

Hur har religionen påverkat ditt liv och dig som människa?
Seden påminner mig om att leva i tacksamhet, se skönheten i de små tingen och hjälper mig att stärka kontakten med naturen (som jag anser är helig och besjälad). 

Jag har stor glädje av mina vänner i blotlaget och i Samfundet. 
 
Att planera och hålla i blot tar tid från min fritid, men ger samtidigt så mycket tillbaka. Det har gett mig mod att tala och sjunga framför folk, möjlighet att lära mig nya saker och träffa människor som jag annars inte skulle lära känna.