Frågor och svar

Att tänka på innan du läser frågorna och svaren

Forn sed har inga dogmer eller gamla heliga böcker att luta sig tillbaka på när det gäller moral eller exakt hur man ska utöva seden. Vi läser de fornnordiska berättelserna för inspiration men alla medlemmar behöver tänka själva på hur de beter sig och varför. De frågor som är besvarade på denna sida och handlar om tro eller moral skulle alltså kunna ge andra svar om de ställs till andra hedningar. Vi har olika uppfattningar, och i vår sed är det helt okej att man tycker olika. Det är snarare utförandet av seden (bloten till exempel) som är det viktiga, inte exakt hur vi tror.

Forn sed är vårt andliga sätt att se på världen. Våra myter försöker inte förklara världen som den verkligen är, våra myter och sagor förklarar världen på ett poetiskt vis. Seden ger oss metaforer för att förstå krafterna i världen och i oss själva. Självklart vet vi att vi människor, som allt annat liv på jorden, har framkommit genom evolutionen. Hur det första livet verkligen blev till kommer nog vetenskapen med tiden att kunna svara helt på. Seden utmanar inte vetenskapen på vad som är sant och inte. Seden är ett annat sätt att beskriva världen och landskap vi lever i och de utmaningar vi människor möter.