Fredsblot online

Tisdagen 14 nov. kl. 19.00- ca 20.30

Samfundet Forn Sed Sverige välkomnar dig till ett Fredsblot.

Vi samlas för att blota för fred mellan människor
Vi samlas för att blota för fred på jorden
Vi samlas för att blota för fred med jorden

För människors väl och liv
För barnens trygghet och framtid
För de gamlas rätt till en trygg ålderdom

Vi blotar för frihet
Vi blotar för läkande
Vi blotar för frid

Frid inom oss
Frid mellan oss
Frid med alla som finns här

När:
Tisdag den 14:e november kl 19:00


Var:
Blotet hålls via zoom,
https://us06web.zoom.us/j/83491372013


Att förbereda:
Ta med ett ljus som du tänder under blotet.
Ta med en skål eller ett fat som du kan lägga dina blotgåvor i.
Ta med något du vill blota.
Ta med ett horn/bägare/glas och något att dricka.


Vem håller i blotet:
Riksgydjan Linda Stiernberg kommer att hålla i blotet tillsammans med medlemmar ur Samfundet.


Att tänka på:
Samfundet Forn Sed är en naturreligion sprungen ur den nordiska hedendomen. Under blotet vänder vi oss till gudarna och makterna som hör till den nordiska hedendomen.


Vilka kan närvara:
Samfundet står för en medmänsklig och demokratisk livssyn och erkänner alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet, ursprung, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Samfundet står för religiös tolerans och religionsfrihet i dagens mångkulturella samhälle.

Detta blot är öppet för alla som accepterar dessa värderingar, oavsett om du är medlem i Samfundet eller inte.

Ingen kostnad och ingen föranmälan.

Välkommen
i frid och äring

Detta event på Facebook: 

https://fb.me/e/3QzDH8CYr