Blot

Blot är kanske den mest religiösa delen i seden.

Kort beskrivet är blotet en ritual då vi offrar till makterna, men oftast ser vi det som en fest där både makter och människor deltar i glädje. Genom blotet skapar och upprätthåller vi relationen med makterna. 

Blot kan vara väldigt enkelt och spontant – en blomma som läggs vid en sten när du är ute i skogen själv. Eller väldigt stort och planerat – som det årliga vårblotet vid Gamla Uppsala högar.