Livets högtider

Livets högtider kan vara många, alltifrån namngivning till bröllop och begravning. Dessa högtider innebär ofta stora och betydelsefulla steg i en människans livslopp. Vi kallar dem därför livsstegsriter.

Samfundet har utbildade godar och gydjor som kan anlitas som officianter vid olika livsstegsriter. Då ingår förutom själva riten även ett förberedande samtal där livsstegsriten utformas och planeras. En livsstegsrit som utförs av samfundet utgår från vissa hedniska kärnpunkter men stor hänsyn tas också till deltagarnas personliga önskemål.

En del hedningar vill själva hålla i och ansvara för sina livsstegsriter men känner att de behöver stöd och hjälp med utformning och planering. I ett sådant fall kan samfundets godar och gydjor fungera som rådgivare. Vi erbjuder vägledande samtal som kan ge förutsättningar för en så bra ceremoni som möjligt.

Om du vill ha hjälp med en livsstegsrit, kontakta en gode eller gydja i ditt godeord. Prisuppgifter finner du längst ned på sidan.

 

Namngivning

Namngivning eller namnfästelse är att rituellt ge barnet dess namn, och be gudarna att beskydda det. Det innebär inte att barnet därigenom upptas i samfundet. Namngivningen kan till exempel innehålla element som vattenösning eller knäsättning. Om ni vill ha hjälp med en namngivning kan ni kontakta någon av våra gydjor och godar, vare sig ni vill ha hjälp att utföra ritualen själv eller vill att en gydja eller gode ska utföra den åt er.

Bröllop

Ett bröllop är ett vackert sätt att fira kärleken mellan två människor och inför gudar och makter lova att älska och ta hand om varandra. Oftast kommer brudparet överens med den som ska förrätta vigseln om hur man vill att ceremonin ska gå till, men gydjor och godar kan naturligtvis komma med förslag om man känner sig osäker. Vi välkomnar givetvis såväl olikkönade som samkönade par.

 

Samfundet Forn Sed Sverige har antagit policyn att vi inte kommer att arbeta för att få juridisk vigselrätt, då vi anser att den rätten enbart bör tillkomma staten. Som religiöst samfund är vår uppgift att hjälpa människor att inför gudarna avge löften om kärlek.

Begravning

Begravningen är ett tillfälle för de levande att ta farväl av den döde, men för många hedningar är det också en ritual då de levande hjälper den döde till sin nya existens.

 

I dagsläget har Samfundet inte någon egen begravningsplats, men alla har rätt att begravas på allmänna begravningsplatser. Reglerna kring begravningar gör dock att man kan få tillåtelse att sprida kremeringsaska i havet eller naturen om man ansöker om det.

Andra livsstegsriter

De ovannämnda livsriter är är de vanligaste, men det finns även andra. Ceremonier för vuxenblivande kallas ibland "vuxensteg" eller "ynglingaritual" och kan erbjudas till tonåringar. För äldre finns det möjlighet att genomgå "äldresteg" till exempel vid pensionen eller samband med klimakteriet. Har du frågor så kontakta gärna rådsgydjan eller -goden.


Prisuppgifter

Kostnader för livsstegsceremoni med gode/gydja som officiant
För medlemmar som betalt årsavgift samt varit medlemmar i 12 månader: 1.500:- + godens/gydjans eventuella resekostnader.
För medlemmar som ej betalt årsavgift samt icke-medlemmar: 3000:- + godens/gydjans eventuella resekostnader.

(obs! nya priser från 1 oktober 2017)

Kostnader för rådgivande samtal
För medlemmar som betalt årsavgift är det rådgivande samtalet kostnadsfritt.
För medlemmar som ej betalt årsavgift samt icke-medlemmar tar samfundet ut en kostnad på 500:-.

 Avgift sätts in på 
plusgiro 51 91 25-9