Godeord

Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation, och för att lättare nå ut till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i fyra administrativa regioner, godeord. Dessa är Godeord Nord, Syd, Öst och Väst. Inom varje godeord finns gydjor och godar som medlemmar kan vända sig till för att få hjälp med till exempel bröllop, namngivningar och själavård. Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du vända dig till en gydja eller gode i det godeord du bor.

Godeord: Nord

​Godeord Nord innefattar Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland.

Blotlag

Frejas blotlag
Frejas Blotlag finns i Västernorrland. Välkommen att ta kontakt med blotlaget via deras hemsida eller genom att kontakta Linda Stiernberg.

Godar och gydjor

Linda Stiernberg, Härnösand
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Godeord: väst

Godeord Väst innefattar Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna.

Blotlag

Forn Sed Göteborg
Ta gärna kontakt med dem genom deras Facebooksida eller genom att kontakta Joel Grip.

Forn Sed Värm-Dal - Blotlaget Fröskog
Blotlaget finns i Värmland-Dalsland och firar fyra stora blot om året: Julblot, Vårblot, Midsommarblot och Höstblot, men har ibland även andra träffar. Blotlaget har en öppen Facebooksida och kan även kontaktas genom goden Räv Skogsberg.

Godar och gydjor

Räv Skogsberg, Mark
rav.skogsberg@samfundetfornsed.se

Martin Domeij, Göteborg (på paus)

Godeord: Syd

Godeord Syd innefattar Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Halland.

Blotlag

Halmstad blotlag
Blotlaget hållet till i Halmstad med omnejd. Firar åtta årshögtider men håller även andra slags relaterade träffar, som till exempel utflykter till heliga platser, sångstunder, sejd eller systuga. Kontaktas via Facebooksidan eller Sandra Lindholm-Svensson.

Branthalla blotlag
Blotlaget finns i i Bromölla i nordöstra Skåne, nära Blekinge. De kontaktas via sin Facebooksida eller genom Beatrice Håkansson.

Godar och gydjor

Än så länge har dock samfundet inte några godar eller gydjor i godeord Syd. Till dess godeordet får egna godar och gydjor ansvarar rådsgoden Henrik Hallgren för den andliga verksamheten där.

Henrik Hallgren, Stockholm
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Om du är medlem i samfundet, bor i godeord Syd, och har intresse av att utbilda dig till gode eller gydja, mejla Henrik.

Godeord: Öst

Godeord Öst innefattar Uppland, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Närke, Gotland.

Blotlag

Forn Sed Stockholm
Blotlaget anordnar bland annat årstidsblot, utflykter till heliga platser, sångträffar och skapande samtal kring mytologi och sed. Blotlaget har en öppen Facebooksida och du kan även kontakta blotlaget genom goden Henrik Hallgren.

Forn Sed Uppland
Blotlaget som finns i Uppland, anordnar bla 4-5 årstidsblot, utövar sed och sejd. Blotlaget kontaktas genom Jorunn Steiner.

Godar och gydjor

Henrik Hallgren, Stockholm
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Sylvia Hild, Stockholm
sylvia.hild@samfundetfornsed.se

Emma Hernejärvi, Stockholm
emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se

Per Lundberg, Mölnbo
per.lundberg@samfundetfornsed.se