Gamla nummer av Mimers Källa

Här har vi samlat äldre nummer av medlemstidningen Mimers Källa som bläddringsbara eller nedladdningsbara dokument. Numren läggs upp med ungefär ett års fördröjning.
Som observanta läsare kommer att märka har såväl amibitionsnivå som förmåga varierat en del genom åren, både vad gäller utgivningstakt och kvalité. För den som är intresserad av Samfundets historia är dock Mimers Källa en ovärderlig tillgång.
Vissa nummer finns att beställa hem som tryckta exemplar i Samfundsboden.

Mimers Källa nr 47 (julen 2022)

Tema för detta nummer är mat. Läs om ordförande skålar i mjöd, almanacka 2023, Vår jord, vår tro, sunnasallad, utveckla Samfundet med oss, bilderna i almanackan 2023, vintriga rotfrukter, svamputflykt, intervju med hedning i Ukraina 18, han hette Bamse, ont ska med ont fördrivas, naturens rättigheter, Aun, vintersolståndets festmåltid 27, sedsnack
och julbocken.

Mimers Källa nr 46 (sommaren 2022)

Temat för detta nummer är kärlek. Läs om och se ett kollage om hur vi återigen mötte varandra i Nordens största publika hedniska religiösa sammankomst i Gamla Uppsala. Läs även om forn mat, kärlek genom tiderna, kärleksdikter och flera tips om musik, poddar mm.

Mimers Källa nr 45 (julen 2021)

Temat för detta nummer är völvan. Omslaget och flera andra bidler har Jim Lyngvild delat med sig av. Läs även om Stor-Thomas som illustrerat den hedniska almanackan 2022. Under rubriken forn mat får vi i detta numret ett matrecept.

Mimers Källa nr 44 (sommar 2021)

Läs om träd i myter och folktro, en väv av liv, digitala möten och mycket mera på 20 sidor.

Mimers Källa nr 42 (sommar 2020)

Om distansblot - att blota tillsammans men var för sig. Men även personliga berättelser om mötet med seden, mytologifestivaler och mycket mer på 24 sidor.

Mimers Källa nr 41, jubileumsnummer (sommar 2019)

Tjock jubileumsnummer i samband med att Samfundet Forn Sed under 2019 fyller 25 år. Numret innehåller texter från alla tidigare ordförande, godar och gydjor, redaktörer mfl som ville medverka. Läs bla om hur Samfundet bildades för 25 år sen, ursprunget till vårblotet i Gamla Uppsala, hur Samfundet fick sitt namn, om några krisartade år, reflektioner av religionshistorikern Fredrik Gregorius och mycket mer.

Mimers Källa nr 40 (sommar 2018)

Tema för detta nummer är ord och begrepp. Läs bland annat om Poesi och hedendom, Om ordet sedvandrare, Blot offer och mjöd, Religionens dofter. 

Mimers Källa nr 39 (vår 2018)

Ur innehållet: Vårfrun, Vaggvisa, De gyllene äpplena, Egen blotplats, Attributens gemenskap, Evänt

Mimers Källa nr 38 (vinter 2017)

Vad är heligt?, Skrömt, Dharma, Rådet svarar, Skolväsendet - hedniskt eller kristet?, Traderande i modern tid, Boktips, Amuletter, Godeord.

Mimers Källa nr 35-36 (2016)

Läs om runor, om värdegrund och mycket mycket mer.

Mimers Källa nr 33 (2015)
Tema: Djur

Mimers Källa nr 37 (2017)

Läs om Völvans återkomst, bokrecensioner, mötet med goden, skriftreflektiom möt din ordförande och mycket mer.

Mimers Källa nr 34 (2015)
Läs om bland annat International Asatru Summer Camp (IASAC), Isländkt tempel del 1+2, Olympiska
gudar på Uppsala Universitet, Toscana Nordic festivalen, Skogen En Fornyrdisklag

Mimers Källa nr 32 (2014)
Läs om bland annat; den ringlande myten, vårblto vid högarna, mitt första samfundsblot, vägsklet, Det börjar inte förrän det slutar. 

Mimers Källa nr 31 (2012)
Tema: En ask vet jag stå, som heter Yggdrasil. Ur innehållet: Trädet - en  symbol för livet, I givande, hell er, Trädet - symbolen för världens ordning, Odengångarens träd, Kvinnan bakom åskguden, Våra rötter

Mimers Källa nr 29 (2011)

Tema: Jorden och seden, ett heligt möte. Ur innehållet: Det gröna skiftet, Njord, Nordens mödrar, Ett animistiskt universum, Nornorna och mödrarna.

Mimers Källa nr 26 (2010)

Tema: Blot och Offer
Ur innehållet: Blot och offer, Ord om ord, Heliga källor, Rapport från DisablotDu kan bland annat läsa om ordet blot och betydelse och ursprung av ordet, om källor och förbjudna riter.

Mimers Källa nr 30 (2011)
Tema: Helande och hälsa, Samfundsnyheter, Örtmedicin och örtmagi i Norden, Hlin - Tröstens gudinna, Religös och psykiskt sjuk?, Forn sed och kamponster

Mimers källa nr 28 (2010)

Tema: Skapande. Ur innehållet: Godeord, Skapandet - gudarnas visdom, Den hedniska guden, Fornnordiskt skaldande, Skapelsen och skapande, Oden

Mimers Källa nr 27 (2010)

Ur innehållet: Linjer av sten, Runor och Broccoli, en rysning i nacken, Sejd för Verle skog, Nornorna mm. 
 

Mimers Källa nr 23 (2009)
Tema: Vi och de döda.
Ur innehållet: De som gått före oss..., Epitalfum eller gravdikt, Att leva med spöken, Till minne av en katt.

Mimers Källa nr 24 (2010)
Ur innehållet: Tankar kting namnbytet, Spelet om Skriner och Gerd, Från korn till ax till limpa, En vandring med oden, Sedens tre ben, Runfynd på Grönland.

Mimers Källa nr 22 (2009)

I sommarens nummer av Mimers Källa kan du läsa om årstinget på Öland och om förslaget till nytt namn för samfundet som antogs där.

Vi tittar också närmare på förhållandet mellan kost och andlighet under rubriken "Seden och maten". Dessutom följer vi med på hedniskt bröllop, gör betraktelser över heligt hantverk och lyssnar till de osynliga.

Som vanligt rymmer tidningen även recensioner och nyheter från den hedniska världen.

Mycket nöje.

Mimers Källa nr 19 (2009)

Ett fullmatat höstnummer där vi kan läsa om allt från Frö som drogs runt på en vagn av homo-hedningar i Prideparaden till bastuns roll i folktron i Sverige och Finland och om eventuella kopplingar till indianernas svetthyddor. Missa inte den fylliga rapporten från årstinget 2008 och om helgen och blotet i tjock dimma vid Ales stenar. Och missa inte artiklarna om den forna seden på Grönland och tankarna om hur tappkranen till Odrörer åter kan öppnas. Kan de ”trasiga” myterna ”restaureras?” Ja, hävdar artikelförfattare, om man arbetar med thursa-, vana- och asakrafterna som ett analytisk instrument. Och som vanligt föreningsinfo och bokrecensioner.

Mimers Källa nr 17 (2007)

Så sänker sig julefriden över gård och stuga . . . och också över Mimers Källa. Huvuddelen av detta nummer ägnar vi åt julen och åt julblotet. Vi följer med på midvinterblot både i väst och i norr och vi bekantar oss med såväl Lussebruden som julgranens hedniska bakgrund. Vi tränger också in i julens kärna med några initierade artiklar om julens sanna sed. Till det kommer rapporter från samfundets verksamhet, träffar och blot och en del glimtar framåt på aktiviteterna under 2008. Av allt att döma ser nästa år ut att bli synnerligen intressant för alla hedningar!

Mimers Källa nr 21 (2009)

Vårnumret 2009 har ett queertema. Vi får ta del av begreppets historia och innebörd och vilken betydelse det kan ha för seden idag.

Vi undersöker könsöverskidande i myterna och samtalar med dagens HBT-hedningar.

Vidare innehåller tidningen artiklar om förslaget till stadgeändringar, om sommarens hedniska läger i Danmark samt förslag till hur man kan hålla Torshelgd - en hednisk sabatt.

I recensionshörnan sätter vi bland annat tänderna i Fredrik Gregorius avhandling om modern asatro.

Mimers Källa nr 20 (2008)

I detta nummer grunnar vi på moraliska spörsmål utifrån ”nio nycklar till Sedens etik” i ett flertal artiklar och får dessutom en grundlig beskrivning av begreppet ”Helig lag” och får för första gången (?) se de ”tolv heliga lagarna” formulerade i klartext. Vi får också läsa om ett förlovningsblot, om heliga källor som vägrar att försvinna och en sednisk essä med utgångspunkt i Werner Herzogs film ”Grizzly Man.” Till detta mängder av föreningsnotiser, bland annat om ett nytt blotlag i Stockholm, skisser på en kollektion av ceremoniella kläder för blotförättare, en grundlig rapport från höstmötet och en text om rådsgodens- och gydjans roller i samfundet. Och som vanligt recensioner av filmer, böcker och musik av intresse för den glade hedningen

Mimers Källa nr 18 (2008)

I nio månader ligger barnet i magen. Nio nätter tar det att färdas till dödsriket I nio nätter hängde Oden i Yggdrasil. Nio är själva livets ur-tal. Och i Uppsala är det dags för det nionde blotet sedan samfundet inledde traditionen med påskblot vid millennieskiftet. Vi gör en tillbakablick i text och bilder över åren som gått. Vi får också en djup inblick i vallfärdens teori och praktik och en genomgång av vad vi verkligen vet om templet i Uppsala. Hur såg det ut? Har det verkligen funnits? Mimers Källa reder ut begreppen. Plus föreningsinfo och nyheter som vanligt. 

Mimers Källa nr 15 (2007)

Ett vårnummer om barn och familj. Att ge det nyfödda barnet ett namn är en viktig handling som innebär att barnet tas upp i den mänskliga gemenskapen. Med vad är skillnaden mellan dop, namngivning, vattenösning och knäsättning? Och hur utför man en hednisk namngivning i dag? Mimers källa tar dig med på olika namnceremonier och visar hur andra gjort och gör. Både i Sverige och i Danmark.

Mimers Källa nr 14 (2006)

Landskapet vi lever i är heligt. Ortsnamn avslöjar att Gudarna härbärgerar i bergen, sjöarna, mossarna och skogarna, på åkrarna och sädesfälten. Heliga platser är temat för detta nummer av Mimers källa. Dessutom artiklar om bildadet av lokalgruppen Godthiod i Västra Götland, Johannes Bureus och många fylliga recensioner av intressanta böcker m.m. 

Mimers Källa nr 12 (2005)

Denna gång har redaktionen med hjälp av några av Sedens vassaste pennor satt ihop ett nummer på temat döden. Vi får läsa om hedniska begravningar, möten med Hel, en personlig berättelse om en sons farväl till sin far och mycket annat. Nytt för detta nummer är ett stående inslag i Källan där ett antal personer får komma till tals och kortfattat ge sin syn på relevanta och intressanta frågor kopplade till vår Sed, Tro och Väg. Vi utlovar tänkvärd och intressant läsning på ett allvarligt tema som berör oss alla. 

Mimers Källa nr 9 (2004)

Nytt ekumeniskt blotlag i Göteborg – Hur gör jul? – Höstmötet som tände samfundet på nytt – Är du hedning Johanne Hildebrant? – Snart dags för gode-gydjautbildning – ”Bara Vite Krist vinner”. Mimers Källa ger dig också tips på en hel hög nya böcker att njuta av i midvintermörkret samt svarar på var gudarna finns och bygger en indiciekedja på folktron för att avslöja vem Lusse egentligen är. 

Mimers Källa nr 7 (1999)

Återigen en ny redaktör - Maria Grape. Om hovbygge, Asatron och Kulturarvet, mjödbryggning, vårblot, midsommarfirande, Traderade tidsbryggor från forn tid – del 1, presentation av styrelsemedlemmar, poesi och lite annat smått och gott.

Mimers Källa nr 5 (1998)

Historien om Tor, del 1, Mårten Gås & Alvablot, rundikter, bokrecensioner och lite annat smått och gott. 

Mimers Källa nr 16 (2007)

I Mimers källa nr 16 frågar vi oss: vart går SAs? Efter fjorton år är samfundet äntligen ett registrerat trossamfund och det innebär att vi formellt sett är jämställda med till exempel Svenska kyrkan. Men vad händer nu? Hur ska SAs gå från en liten intresseförening till ett religiöst samfund som kan ge medlemmarna service och själavård i livets olika skeden? Detta nummer av Mimers källa ägnar vi åt visioner, framtiden och hur vi når dit.

Vi rapporterar också från våra danska systerorganisation Forn sidrs årsting, årstinget och blotet i Uppsala och om att Goderingen har bildats för att göra samfundet till något mer än summan av sina medlemmar. Plus recensioner och föreningsnotiser.

Mimers Källa nr 13 (2006)

Temat för detta nummer är bröllop. Ett brudpar berättar, en erfaren gode likaså, och en ny kunnig skribent berättar allt du vill veta om gudinnan Vár som bekräftar bröllopets förbund. Dessutom blir det bildreportage från både blotet i Uppsala och en andlig konferens i Indien (där det minsann också blotades i välkänd stil!). Mimers källa nr 13 innehåller också uppföljning av förra numrets tema om Döden, samt recensioner av böcker, utställningar och cd-skivor, bland annat en cd med sånger för blot och ritual. Därtill föreningsinformation, krönikor, poesi och annat smått och gott.

Mimers Källa nr 11 (2005)

I årets andra nummer av källan fokuserar vi på midsommaren - vårt lands största rent hedniska högtid. Den kristna fernissan har inte ens fastnat ytligt på midsommarafton (vem inbillar sig att vi firar Johannes Döparen?) Tre av Hedna-Sveriges skarpaste och klokaste skribenter tar sig an midsommaren och delar med sig av sina gedigna erfarenheter och personliga upplevelser.

Mimers Källa nr 10 (2005)

I detta nummer kan ni bland annat läsa en viktigt och initierad artikel om ekologisk andlighet. Vad har egentligen dagens miljöproblem att göra med andlighet? Kan man kalla Seden för en ekologisk andlighet? Och bör i så fall Sveriges asatrosamfund ägna sig åt aktiv miljökamp? Läs också en ingående betraktelse över vardagssed. Hur får en modern hedning i storstadens brus Seden att genomsyra den grå vardagen? Mimers källa ger fem handfasta råd. Mimers källa lär också ut en sång till våren och uppmanar läsarna att gräva där de står. Lev i harmoni med årshjulet och var ärlig och lyssna på dig själv och känn efter vad du och familjen känner. Det världsliga och andliga hänger samman.

Mimers Källa nr 8 (2001-2002)

Återigen rycker Mikael Perman in som redaktör, efter en tröstlöst lång väntan på medlemsbladet. Om godordet Ydalir i Hälsingland, Traderade tidsbryggor från forn tid – del 2, Premiären för Sveriges Asatrosamfunds vårblot vid Uppsala Högar, Fruktbarhetsblot på Historiska Muséet, Tävlingsregler för spelet bakpärk, Ordföranden har ordet samt lite annat smått och gott.

Mimers Källa nr 6 (1999)

Nu åter med Mikael Perman som redaktör. Om Högtider & Blot, Alvablot och Mjödkurs, att bilda godord, info om nya godord, om gydje- och godekurs, om arkeologiska utgrävningar, poesi och lite annat smått och gott.

Mimers Källa nr 3 (1997)

Den nye chefredaktören Mikael Permans långa, men oerhört informativa och inspirerande artikel "Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi?", info om olika arbetsgrupper inom samfundet, musik, kärleksdikter och evenemangstips. 

Mimers Källa nr 1 (1996)

Det allra första numret av Mimers Källa, med Kardinal Kaos som redaktör. Om hur ett samfund blir till, den gamla seden och den nya tiden, Valborgsfesten 1996, en vision om ett gudahov och lite annat smått och gott.

Mimers Källa nr 4 (1998)

Trägudarnas land, Jörmundur Ingi, modergudinnan och mycket mer.

Mimers Källa nr 2 (1996)
 

Om midsommar 1996, Tyrestaspännet, Åskguden, Gudastatyetter, samfundets första bröllop samt flera artiklar om bröllop.