Blotlag

Ett blotlag är en grupp människor som samlas regelbundet för att blota ihop. En sådan grupp kan vara allt från en förening med stadgar och styrelse till en lös samling vänner som beslutar allt tillsammans, det är olika. Ett blotlag inom Samfundet Forn Sed måste följa samfundets stadgar och bestå av minst tre personer som är medlemmar i Samfundet och betalat årsavgiften.

Till Samfundet finns för närvarande sju stycken blotlag anslutna.

Frejas blotlag
Frejas Blotlag finns i Västernorrland. Välkommen att ta kontakt med blotlaget via deras hemsida eller genom att kontakta Linda Stiernberg. De har även en öppen Facebooksida.

Forn Sed Uppland
Blotlaget som finns i Uppland, anordnar bla 4-5 årstidsblot, utövar sed och sejd. Blotlaget kontaktas genom Jorunn Houvenaghel.

Forn Sed Stockholm
Blotlaget anordnar bland annat årstidsblot, utflykter till heliga platser, sångträffar och skapande samtal kring mytologi och sed. Blotlaget har en öppen Facebooksida och du kan även kontakta blotlaget genom goden Henrik Hallgren.

Forn Sed Värm-Dal - Blotlaget Fröskog
Blotlaget finns i Värmland-Dalsland och firar fyra stora blot om året: Julblot, Vårblot, Midsommarblot och Höstblot, men har ibland även andra träffar. Blotlaget har en öppen Facebooksida och kan även kontaktas genom goden Räv Skogsberg.

Forn Sed Göteborg
Ta gärna kontakt med dem genom deras Facebooksida eller genom att kontakta Joel Grip.

Halmstad blotlag
Blotlaget håller till i Halmstad med omnejd. Firar åtta årshögtider men håller även andra slags relaterade träffar, som till exempel utflykter till heliga platser, sångstunder, sejd eller systuga. Kontaktas via Facebooksidan eller Sandra Lindholm-Svensson.

Branthalla blotlag
Blotlaget finns i i Bromölla i nordöstra Skåne, nära Blekinge. De kontaktas via sin Facebooksida eller genom Beatrice Håkansson.


Starta blotlag
Om du vill starta ett blotlag kan du få hjälp att hitta intresserade medlemmar i ditt närområde samt råd och tips på hur ni kan göra. Kontakta gydja eller gode i ditt godeord för närmare information.

Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag och ni som grupp vill ansluta er till Samfundet Forn Sed? Läs mer här!