Vårblot, gille och ting 2023

Återigen möter vi tillsammans gudar, makter och människor på rådarnas platser. Återigen kan vi hålla det stora vårblotet i Gamla Uppsala och för att fira återigen så har vi ett gille på kvällen efter vårblotet. 


Lördag 8 april 2023
Det blir ett förblot även iår dagen före vårblotet. Detta är endast för medlemmar i Samfundet Forn Sed och information kommer att mejlas ut till alla medlemmar.

Söndag 9 april 2023
Kl 14:00 Det stora vårblotet i Gamla Uppsala. Samling utanför museets entré.
Kl 16:00 ca; mingel och picnic på gräsplanen vid blotplatsen.
Kl 18:00 Gille nu igen på Odinsborg i Gamla Uppsala.

Måndag 10 april 2023
Kl 11:00-15:00 Årsting 2023 på Odinsborg för medlemmar i Samfundet Forn Sed. Kallelse kommer senast 30 dagar innan via epost till alla medlemmar.

Kallelser
Kallelser till respektive event kommer komma via e-post till alla medlemmar, men även finnas i vår kalender och på vår Facebooksida.

Med reservation
Observera att allt kan ändras eller ställas in med kort varsel på grund av rådande omständigheter. Vi följer alltid myndigheternas och regeringens eventuella rekomendationer och beslut.

Eventuella förändringar kommer publiceras här och mejlas ut till alla medlemmar.

Det stora vårblotet 2023
Söndag 9 april kl 14-16 (ca), samling utanför Gamla Uppsala museum.

Gille nu igen 2023
Söndag 9 april kl 18-23 (ca) på Odinsborg i Gamla Uppsala.

Årsting 2023
Måndag 10 april kl 11-15 (ca) på Odinsborg Gamla Uppsala.

Sed: blot gille ting