Det stora vårblotet 2023

Söndagen den 9 april 2023 klockan 14:00 är det återigen dags att fira våren tillsammans med gudinnor och gudar som verkar för växtkraft och kärlek. Samling utanför Gamla Uppsala museums entré.

Samfundets egen gånglåt
Det blir premiär och uruppförande av Samfundets egen gånglåt Sunnaguld under processionen från museet till blotlatsen. Johan "Vendelkorp" Sandström som har komponerat låten åt oss, kommer hjälpa till med att spela och hålla takten. Sunnaguld finns på Spotify så ni kan öva in texten i god tid.

Alla är välkomna
Alla är välkomna med kärleksfull respekt och gemenskap, oavsett medlemskap i Samfundet Forn Sed Sverige eller tillhörighet i andra samfund eller religioner. 

Kom och fira våren tillsammans med gudinnor och gudar som verkar för växtkraft och kärlek.

Mjödet på blotet är bryggt av Mjödhamnen kommer till blotet från Mjödnörd. Tack.

Ta med

  • Ett helgat, glatt sinnelag.
  • Eget dryckeshorn eller annat dryckeskärl för gemensamt skålande.
  • Egna blotgåvor (valfritt).
  • Trummor eller andra slagverk (valfritt).
  • Kläder efter väder.
  • Picknickkorg och filt (för den som vill så fikar vi efteråt tillsammans vid blotplatsen).

Vårblotet i Gamla Uppsala är ett publikt blot, fotograferande och filmande turister samt media kan förekomma.
 

Sunnaguld

Heimdall högt i himmelen
Sol, Sol, Sunnaguld 
Hör hur gräset gror igen 
Vakna frusna Jord

Tor, du store hammargud 
Sol, Sol, Sunnaguld 
Kom med regn och goda bud 
Vakna frusna Jord

Freja fagra vanaviv
Sol, Sol, Sunnaguld
Väck vårt land och väck vårt liv 
Vakna frusna Jord

Frej, du höge vanagud 
Sol, Sol, Sunnaguld 
Gerd skall bli din fagra brud 
Vakna frusna Jord

Måne hel och Måne halv 
Sol, Sol, Sunnaguld 
Styr din väg på himlavalv 
Vakna frusna Jord

Hör oss, liv i Ymers kött 
Sol, Sol, Sunnaguld
Gro till grönt när 
Sol du mött Vakna frusna Jord

Lärad ser jag stånda stor 
Sol, Sol, Sunnaguld 
Vid dess rot skall fröet gro 
Vakna frusna Jord

Hanen gal i våren varm 
Sol, Sol, Sunnaguld 
Vakna liv vid Nerthus barm 
Vakna frusna Jord

©® 2021 Johan Axel Sandström

Tjugofjärde gången
Det stora vårblotet i Gamla Uppsala hålls iår för 24:e gången. Det är jämngammalt med millenniet eftersom det symboliskt nog instiftades vid just tusenårsskiftet för att markera en ny ”tidsålder” och religionsfriheten stärktes i Sverige i och med att statskyrkan avskaffades den 1 januari 2000.

Från hela landet
Varje år sedan dess har hedningar från hela landet samlats vid högarna i Gamla Uppsala på påskdagen för att hålla blot och hjälpa våren på traven. Vårblotet har sedan sekelskiftet varit en viktigt samlingspunkt för hedningar i Sverige och då blotet är öppet har många Uppsalabor kunnat se hur ett blot går till och även medier har under åren rapporterat om denna stora hedniska manifestation.

loading...

Det stora vårblotet 2023
Söndag 9 april kl 14-16 (ca), samling utanför Gamla Uppsala museum.

Gille nu igen 2023
Söndag 9 april kl 18-23 (ca) på Odinsborg i Gamla Uppsala.

Årsting 2023
Måndag 10 april kl 11-15 (ca) på Odinsborg Gamla Uppsala.

Mjödhamnen
Mjödet på blotet kommer från Mjödhamnen.

Vårblot 2022

Bilder från föregående vårblot