jubileumsåret 2019

Under 2019 fyller Samfundet Forn Sed 25 år samtidigt som vi detta år genomför det 20:e vårblotet i Gamla Uppsala, vilket vi hållit oavbrutet sedan millennieskiftet.

Detta ska vi fira såklart, bland annat med att Samfundets förlag Mimers Källas Förlag ger ut en hedniska almanacka med välkända och kära illustrationer. Ett jubileumsgille i april planeras också.
 
Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, då under namnet Sveriges Asatrosamfund. Vårt nya namn Samfundet Forn Sed Sverige antogs på årstinget våren 2010, och sedan 2007 är vi ett registrerat trossamfund.