årsting 2019

Årstinget är Samfundets högsta beslutande organ och nästa årsting går av stapeln måndag 22 april 2019 klockan 11 och beräknas avslutas senast klockan 15. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala.

Samfundet bjuder som vanligt på fika (kaffe, te, macka) och då vill vi att du föranmäler dig i nedanstående formulär så fikat räcker till alla.

Vill du hellre äta lunch så kommer det finnas vilket du får betala för själv.

En officiell kallelse kommer senare med förslag till dagordning samt valberedningens förslag.  

Motioner 
”Motioner till årstinget skall skriftligen vara inkomna senast 31 januari 2019 till ordföranden.” (§16 stadgarna). Skicka antingen e-post till bruse.persson@samfundetfornsed.se eller postalt till Bruse Persson, Kärrtorpsvägen 65, 121 55 Johanneshov. 

Ansökan bidrag 
Samfundet delar årligen ut ekonomiska medel för att stödja blotlag och enskilda medlemmar som vill genomdriva och förverkliga projekt och aktiviteter kopplade till forn sed. Kanske vill ert blotlag starta upp en studiecirkel, anordna en föreläsning, köpa in ceremoniell utrustning eller hyra en lokal för era gillen? Eller har du/ni andra idéer? Ta i så fall möjligheten att söka stöd från samfundet!

Läs mer och ansök i formuläret på vår hemsida. Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Föranmälan
Samfundet bjuder som vanligt på fika (kaffe, te, macka), men vill du hellre äta lunch så kommer det finnas vilket du får betala för själv.

För att kunna förbereda fikat måste du föranmäla dig nedan senast fredag 12 april 2019. Som medlem har du alltid rätt att närvara på tinget, nedanstående anmälan är för att kunna ordna fika i förväg.

Kom ihåg att du anmäler dig genom Google formuläret. Anmälan på FB-eventet räknas inte.

Välkomna önskar ordförande Bruse Persson

Vårblotet
Söndag 21 april kl 13-15 (ca) Mötesplats: Utanför Museet Gamla Uppsala, Kartlänk

Jubileumsgille
Söndag 22 april kl 18-23 (ca) på Odinsborg i Gamla Uppsala.

Årsting
Måndag 22 april kl 11-15 (ca) på Odinsborg Gamla Uppsala.