Det Stora Vårblotet för 20:e gången

Det stora blotet i Gamla Uppsala hålls iår för 20:e gången. Det är jämngammalt med millenniet eftersom det symboliskt nog instiftades vid just tusenårsskiftet för att markera en ny ”tidsålder” och religionsfriheten stärktes i Sverige i och med att statskyrkan avskaffades den 1 januari 2000.

Varje år sedan dess har hedningar från hela landet samlats vid högarna i Gamla Uppsala på påskdagen för att hålla blot och hjälpa våren på traven. Vårblotet har sedan sekelskiftet varit en viktigt samlingspunkt för hedningar i Sverige och då blotet är öppet har många Uppsalabor kunnat se hur ett blot går till och även medier har under åren rapporterat om denna stora hedniska manifestation.

Söndagen den 21 april 2019 klockan 13 är det dags igen, kom och fira Våren tillsammans med Gudinnor och Gudar som verkar för växtkraft och kärlek. Samling utanför Gamla Uppsala museums entré.

Alla är välkomna med kärleksfull respekt och gemenskap, oavsett medlemskap i Samfundet Forn Sed Sverige eller tillhörighet i andra samfund eller religioner. 

Kom och fira Våren tillsammans med Gudinnor och Gudar som verkar för växtkraft och kärlek.

Ta med: 

  • Ett helgat, glatt sinnelag
  • Eget dryckeshorn eller mugg/kåsa för gemensamt skålande
  • Egna blotgåvor (valfritt)
  • Trummor eller andra slagverk (valfritt)
  • Kläder efter väder
  • Picknick korg och filt (för den som vill så fikar vi efteråt tillsammans på blotplatsen)

Vårblotet i Gamla Uppsala är ett publikt blot, fotograferande och filmande turister samt media kan förekomma.
loading...


Vårblotet
Söndag 21 april kl 13-15 (ca)
Mötesplats: Utanför Museet Gamla Uppsala, Kartlänk

Årsting
Måndag 22 april kl 11-15 (ca) på Odinsborg i Gamla Uppsala.