Kallelse till årsting 2019

Årstinget är Samfundets högsta beslutande organ och är endast för Samfundets medlemmar.

2019 års årsting går av stapeln måndag 22 april 2019 klockan 11 och beräknas avslutas senast klockan 15. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala.

Rösträtt
Som medlem har du alltid rätt att närvara på tinget, men endast de som betalat årsavgiften för 2019 har rösträtt på tinget. Betala därför din årsavgift nu.

Kallelse
Officiell kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar via e-post senast 30 dagar innan årstinget med länk till dagornding och alla handlingar. 

Föranmälan
Samfundet bjuder som vanligt på fika (kaffe, te, macka). Vill du hellre äta lunch så kommer det finnas vilket du får betala för själv.

För att kunna förbereda fikat måste du föranmäla dig via länken i kallelsen du får via e-post. Svara ja eller nej eller vet ej så vet vi hur mycket fika vi ska ordna. Senast fredag 12 april 2019. Kom ihåg att du anmäler dig genom formuläret nedan (anmälan på Facebook-eventet räknas inte).

Tingsformalia
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag

Övriga handlingar, se e-post till alla medlemmar som skickades ut 12 mars 2019 samt Rune Hund nr 2019-2 Vårblot. 

Välkomna önskar ordförande Bruse Persson

Vårblotet
Söndag 21 april kl 13-15 (ca) Mötesplats: Utanför Museet Gamla Uppsala, Kartlänk

Årsting
Måndag 22 april kl 11-15 (ca) på Odinsborg Gamla Uppsala.