Forn sed eller fornsed?

Sed betyder ungefär "tradition" eller "bruk". När vi använder det menar vi andliga eller religiösa föreställningar, handlingar och traditioner, och begreppet anspelar också på att vi varken är de första eller sista som lever med den.

Forn betyder gammal. Ordet används inte så ofta idag annat än i uttryck som till exempel "forna tider", som kan betyda i princip vilka förflutna tider som helst.

När man sätter ihop forn med något annat ord brukar betydelsen bli mer specifik, till exempel "forntid", som i motsats till "forna tider" inte betyder vilka tider som helst utan specifikt förhistorisk tid.

"Fornsed" skulle kunna beteckna sed som fanns under forntiden. "Forn sed" betyder däremot "gammal sed", det vill säga sed som är gammal, men inte nödvändigtvis från forntiden.

Vår sed är inte forntida. Den är här och nu.