Årsting 2020

Årstinget är Samfundet Forn Seds högsta beslutande organ och alla medlemmar kallas härmed till årsting 2020 som går av stapeln söndag 12 april 2020 klockan 15:30 och beräknas avslutas senast klockan 18:00. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala. Observera att vi endast har 2,5 timmar på̊ oss att hålla årstinget, så se till att ha läst igenom alla möteshandlingar som skickades med kallelsen till alla medlemmar med e-post 7 mars 2020.
 
Rösträtt
Årstinget är öppet för alla medlemmar, men endast de som betalat årsavgiften för år 2020 har rösträtt på tinget. Betala därför din årsavgift nu om du inte redan gjort det.
 
Föranmälan till fikat
Samfundet bjuder som vanligt på fika (kaffe, te, macka). Vill du hellre äta lunch finns det möjlighet att själv köpa det på̊ plats. För att kunna förbereda fikat, måste du föranmäla dig i formuläret nedan senast onsdag 1 april 2020. Kom ihåg att du anmäler dig genom formuläret nedan (anmälan på Facebook-eventet räknas inte).
 
Som medlem har du alltid rätt att närvara på tinget, denna anmälan är enbart för att i förväg veta hur många som vill bli bjudna på fika.

Tingshandlingar
Alla möteshandlingar skickades med kallelsen till alla medlemmar med e-post 7 mars 2020.
 
Årstinget genomförs som utlyst om inte myndigheters beslut sätter hinder.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation och stanna hemma om du är sjuk eller upplever symptom.

Välkomna!
Önskar Bruse LF Persson, ordförande Samfundet Forn Sed Sverige

Årsting 2020
Söndag 12 april 2020 kl 15:30
Odinsborg, Gamla Uppsala