Kallelse till årsting 2020

Årstinget är Samfundet Forn Seds högsta beslutande organ och alla medlemmar kallas härmed till årsting 2020 som går av stapeln söndag 12 april 2020 klockan 15:30 och beräknas avslutas senast klockan 18:00. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala. Observera att vi endast har 2,5 timmar på̊ oss att hålla årstinget, så se till att ha läst igenom alla möteshandlingar som skickas med kallelsen till alla medlemmar med e-post senast 10 mars 2020.

Rösträtt
Årstinget är öppet för alla medlemmar, men endast de som betalat årsavgiften för år 2020 har rösträtt på tinget. Betala därför din årsavgift nu om du inte redan gjort det.

Årstinget genomförs som utlyst om inte myndigheters beslut sätter hinder.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation och stanna hemma om du är sjuk eller upplever symptom.

Läs mer och föranmäl dig till fikat

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter