Godeord

Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation, och för att lättare nå ut till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i fyra administrativa regioner, godeord. Dessa är Godeord Nord, Syd, Öst och Väst. Inom varje godeord finns gydjor och godar som medlemmar kan vända sig till för att få hjälp med till exempel bröllop, namngivningar och själavård. Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du vända dig till en gydja eller gode i det godeord du bor.


Nord

Syd

Öst

Väst