Blotlag

Ett blotlag är en grupp människor som samlas regelbundet för att blota ihop. En sådan grupp kan vara allt från en förening med stadgar och styrelse till en lös samling vänner som beslutar allt tillsammans, det är olika. Ett blotlag inom Samfundet Forn Sed måste följa samfundets stadgar och bestå av minst tre personer som är medlemmar i Samfundet och betalat årsavgiften.
 

Till Samfundet finns för närvarande fem stycken blotlag knutna,

Forn Sed Stockholm i Stockholm  
Frejas blotlag i Västernorrland
Forn Sed Göteborg i Göteborg
Forn Sed Uppland i Uppland
Forn Sed Värm-Dal - Blotlaget Fröskog i Dalsland


Om du vill starta ett blotlag kan du få hjälp att hitta intresserade medlemmar i ditt närområde samt råd och tips på hur ni kan göra. Kontakta gydja eller gode i ditt godeord för närmare information.

Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag och ni som grupp vill ansluta er till Samfundet Forn Sed? Läs mer här!