Mimers Källa

Samfundet Forn Sed Sveriges Medlemstidning

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, då under namnet Sveriges Asatrosamfund, hade sitt första riktiga årsting 1995, och 1996 var det dags för en medlemstidning – Mimers Källa. Tidningen går ut till alla betalande medlemmar, och utkommer med mellan två och tre nummer per år.

Om du vill medverka i Mimers Källa, kanske med en artikel, en dikt, en berättelse, en illustration eller ett foto - eller kanske hjälpa till med praktiska ting som distributionen av tidningen - hör av dig till vår redaktion:
 
mimers.kalla@samfundetfornsed.se

Nu kan du läsa äldre nummer av Mimers Källa som bläddringsbara digitala tidningar. Numren läggs ut med ungefär ett års fördröjning.