Årsavgift

Samfundet ekonomi är helt beroende av medlemmarnas ekonomiska stöd i form av årsavgift som är 200 kronor. vid varje nytt kalenderår.

Betald årsavgift ger dig som medlem rätt att delta i samfundets aktiviteter, rösta på årstinget och erhålla tidsskriften Mimers Källa. Om du inte betalar årsavgiften kvarstår du som medlem men utan dessa rättigheter.  

Det står i stadgarna:
§7. Medlemmars skyldigheter
Medlemmar är skyldiga att avlägga de avgifter och följa de beslut som fattas av rådet och årstinget. Vidare är medlemmar skyldiga att utöva av seden på ett sätt som inte står i strid med samfundet stadgar.


Du som är medlem kan själv ta initiativ till att betala din årsavgift till vårt trossamfund. Gör det via plusgiro 51 91 25-9  eller med Swisch till nummer: 123 219 51 54. Skriv ditt namn som meddelande, så vi kan lätt hitta dig i registret.

Plusgiro 51 91 25-9
Swisch: 123 219 51 54